Parasieten

Parasieten, Bacteriën & Virussen

Beeld Parasieten
In de rubriek “Parasieten” worden de verschillende ziekteverwerkers beschreven die voor kunnen komen op vissen. Carp Care heeft hiermee tot doel om u te helpen ziektes te herkennen, te voorkomen en eventueel te behandelen. Behandeling geschied geheel op eigen risico.

Deze rubriek is onder te verdelen in 3 blokken: 

  • Parasieten
  • Bacteriën
  • Virussen

De beschreven parasieten zijn

De beschreven virussen zijn