Trichodina

Parasiet

Beeld Parasiet Trichodina

Trichodina is één van de meest voorkomende parasieten op de karper. Het klinkt een beetje raar, maar het is tegelijkertijd ook één van de mooiste. Als u nog niet in vliegende schotels geloofde, dan zult u dit zeker wél doen als u Trichodina eenmaal onder de microscoop hebt zien “zweven”. Mooi maar gevaarlijk, de microvariant van de “femme fatale”.

Trichodina parasiteert op de huid en kieuwen van de karper. Overigens kunnen ook vele andere vissoorten waaronder zoutwatervissen slachtoffer worden van deze parasiet. Door snel rond te draaien boort de parasiet zich in de kieuwlamellen, door de slijmlaag en zelfs door de huid van de vis heen.

Beginstadium en verdere uitbraak

Het beste kan een uitbraak natuurlijk worden voorkomen. Slechte waterkwaliteit en stress zijn vaak verantwoordelijk voor een uitbraak van dit protozo. Overpopulatie kan voor een snelle verspreiding zorgen. Door de waterkwaliteit optimaal te houden, stress en overpopulatie te voorkomen én door nieuwe vissen eerst in quarantaine te zetten, zullen uw vissen gemakkelijk weerstand kunnen bieden aan een enkele Trichodina. Dit laatste geldt trouwens ook voor de meeste andere pathogenen (ziekteverwekkers).

De Symptomen van Trichodina

De symptomen die gepaard gaan met een ernstige Trichodina besmetting zijn huidtroebeling door overmatige slijmproductie (verdedigingsmechanisme van de vis), huidschade, kieuwschade en schuren/flitsen. Overigens kan een diagnose alleen worden gesteld door microscopisch onderzoek. De genoemde symptomen zijn vrij algemeen en komen dus ook voor bij andere aandoeningen of andere parasieten. Met name de huidtroebeling komen we ook tegen bij protozoën als Costia en Chilodonella.

CarpCare Video: Parasiet Trichodina