Klokdiertje

Parasiet

Beeld Parasiet Klokdiertje

Het klokdiertje een niet al te gevaarlijke parasiet, die alleen bij het massaal voorkomen op voornamelijk beschadigingen van de vis een wond lelijk kan openhouden. Hierdoor zullen andere, meer schadelijke, parasieten hun kans schoon zien. Op eitjes kunnen de klokdiertjes wel snel voor problemen zorgen, samen met allerlei andere parasitaire levensvormen als schimmels, schadelijke bacteriën en dergelijke. Veelal worden eitjes voor de kweek daarom ontsmet met een desinfecteermiddel of op een dermate hoge temperatuur gehouden, dat ze sneller uitkomen dan de parasieten zich door de schil heen kunnen vreten.

Klokdiertjes ontstaan vaak op wonden samen met schimmels, algen en bacteriën. Verder op allerlei soorten organisch materiaal waarbij de voorkeur uitgaat naar langsstromend, organisch sterk belast water.

 

CarpCare Video: Parasiet Klokdiertje