Erfelijke factoren

Net als in de mensenwereld komen onder vissen ook gewoon zwakke broeders voor. Soms overlijdt een vis op onverklaarbare wijze. Dit kan het gevolg zijn van falende organen (zoals een hartstilstand), gendefecten, tumoren enzovoort. Toch zal een deel van deze gevallen het gevolg zijn van invloeden van buitenaf.

In het wild zullen de zwakke vissen door natuurlijke selectie kansloos zijn.