Erfelijke factoren

Net als in de mensenwereld komen onder vissen ook gewoon zwakke broeders voor. Soms overlijdt een vis op onverklaarbare wijze. Dit kan het gevolg zijn van falende organen (zoals een hartstilstand), gendefecten, tumoren enzovoort. Het is dan van belang te weten uit welke genen poel de vissen komen. Vaak is er daar al aan af te leiden wat de toekomst is van de vis. Toch zal een deel van deze gevallen het gevolg zijn van invloeden van buitenaf.

In het wild zullen de zwakke vissen door natuurlijke selectie kansloos zijn, hoe goed de genen ook mogen zijn. 

Carp Care | Erfelijke factoren

Andere preventieve maatregelen