Besmetting

Besmetting door een andere vis kan in veel gevallen al voorkomen worden wanneer de karper over voldoende weerstand beschikt. Toch is het zeer verstandig om nieuw aangeschafte vissen eerst in quarantaine te houden. Zorg er wel voor dat uw quarantainebak een donkere ondergrond en voldoende schuilplaatsen kent. Dek de quarantainebak af met een net of iets dergelijks om uitspringen te voorkomen. 

Zorg daarnaast voor een stressvrije omgeving en een optimale waterkwaliteit. Houd het vijverwater, en dat van de quarantainebak strikt gescheiden. Er mag geen water uit de quarantainebak in contact komen met het vijverwater (denk ook aan natte handen, thermometers en schepnetten). Wél is het verstandig om bij het frequente verversen van water in de quarantainebak een deel vijverwater te gebruiken. Op deze manier kunnen de vissen vast wennen aan de waterwaardes van de vijver.

Na enige weken plaatst u een vis uit de vijver (waar u het minst aan gehecht bent) in de quarantainebak. Mogelijk zijn de vissen die in quarantaine zitten immuun voor een bepaalde ziekteverwekker, maar kunnen wel de overige vissen in uw vijver besmetten. In het ergste geval kost het u dan slechts één vis uit de vijver.

Houdt de vissen in de quarantainebak gedurende twee a drie weken op een temperatuur van 22-24 graden Celsius. Geef de vissen voorafgaand hieraan eventueel enige stress door ze in een net 30 seconden boven water te houden. Deskundigen beweren dat dit helpt om KHV te laten uitbreken, mochten de vissen dit onder de leden hebben.

Als de vissen gedurende de gehele periode 
gezond blijven bent u er bijna zeker van dat het eventuele besmettingsgevaar is geweken. U kunt, als de temperatuur dat toelaat, de vissen dan in de vijver plaatsen.

Dump nooit zieke vissen in de natuur! Naast faunavervalsing bestaat het gevaar dat u wilde populaties besmet. Of plaats nooit vissen uit de natuur zomaar in uw water.

CarpCare | Besmetting

Andere preventieve maatregelen